# Feilsøking

 • For mye skum. Skumming kan være vanskelig, men det er noen få tommelfingerregler som vil øke suksessraten betraktelig:
  1. Pass på at væsken er kald, 4 grader eller kaldere
  2. Sørg for at karboneringen er ferdig. Vi anbefaler å bruke "forced carbonation" ved stabilt trykk/temperatur i 7 dager eller mer. Hvis du bruker "quick carb" eller en "carb stone", rister fatet, ruller fatet osv; Erfaringsmessig anbefaler vi å la ølet hvile i 4-7 dager (ved lav temperatur) før det fylles. Dette er for at CO2-trykket skal komme i likevekt med væsken.
  3. IKKE RIST PÅ FATET under stabiliseringsperioden.
  4. ALDRI SENK TRYKKET I FATET Etter at karboneringen er ferdig/før fylling. Det lager skumproblemer, siden CO2-bobler vil begynne å stige inne i fatet siden trykket på toppen av fatet senkes. Hvis trykket har vært senket må du sette trykket på nytt, og vente en dag eller to, til det stabiliserer seg igjen.
  5. Tommelfingerrel; Hvis karboneringsnivået er 3 volum ved normal kjøleskapstemperatur er det normalt kaldt nok til å fylles. Hvis karboneringsnivået er mer enn 3 vol, må du kanskje kjøle til under 4 grader og kanskje nær null grader for å få en vellykket fylling. Koble alltid fra CO2 hvis du kjøler under 4 grader, ellers vil du øke karboneringen når temperaturen synker. Koble fra CO2 -> kjøl ned -> vent en dag -> koble til CO2 igjen (husk at trykket i fatet er lavere fordi drikken er kaldere) -> begynn å fylle.
  6. Bruk den tynneste slangen, den vil ha bedre skumreduserende egenskaper enn den tykke slangen.

   Sammen med karboneringsnivået er temperatur en av de viktigste faktorene som påvirker skumdannelse.

#

 • For lite skum. Å sette lokket på skum er ønskelig for å unngå oksygenkontakt med drikken:

  1. Øk fattemperaturen. Ta den for eksempel ut av kjøleskapet og la den varmes opp før du fortsetter.
  2. Øk fattrykket for å øke flow. Økt flow vil produsere mer skum, med det er ikke så effektivt som å øke temperaturen.
  3. Skaff deg flow control kitet, det vil gi deg mer flow (og skum), men også muligheten til en viss grad å redusere flow/skum hvis det er for mye skum.

  Folk karbonerer forskjellig og det påvirker skumhøyden. Generelt anbefaler vi å alltid fylle kald øl, men det kan også hende at varmere enn 4 grader (5-8 grader) vil fungere best for din drikketype og karboneringsnivå. Eksperimenter over tid. Start kaldt og la det varmes opp til du får den perfekte skumtoppen. Etterhvert kan du gå litt kaldere hvis det er for mye skum ved 4 grader.

#

 • Fylleventilen åpner ikke første gangen. Fylleventil åpner ikke helt/lav flow og/eller mye skumming:
  1. Slangen gjennom pinch-ventilen har satt seg fast. Ikke bekymre deg, da dette er normalt, og det løses enkelt ved å øke trykket for å hjelpe den til å åpne seg.
  2. Start en fylling. Vent til LED lyser rødt. Rød LED betyr at fylleventilen har åpningssignal.
  3. Øk fattrykket sakte (maks 20psi/1,4bar) og fylleventilen åpnes. Lytt etter et høyt klikk når den åpner. Senk fattrykket tilbake til normalt.
   Hvis ventilen fortsatt ikke åpner:
  4. Prøv å klemme røret i toppen av fylleren for å skape et mottrykk i slangen som går gjennom ventilen.
  5. På alle følgende fyllinger skal ventilen åpne helt uten hjelp eller forsinkelse. Hvis det fortsatt er et problem kan det være for mye strekk i slangen som trekker ventilstempelet sideveis og hindrer det i å åpne seg. Det kan løses ved å ganske enkelt flytte røret i ventilsporet. Kontakt oss for assistanse.

   drawing

#

 • Fylleventilen lukker ikke/fyllehodet drypper:
  1. Dette skjer hvis fylletrykket er for høyt. Senk fylletrykket til 20psi/1,4bar eller lavere.

#

 • Ustabilt fyllenivå i sensormodus:
  1. Senk CO2-trykk. Maks 3psi/0,2bar. Langsom purging uten turbulens gir den beste purgingen og sparer deg for CO2. For høyt purgetrykk vil forstyrre nivåsensoren og det vil føre til ustabilt fyllenivå.
  2. Kalibrer fyllenivået med den faktiske drikkevaren og faktisk fat trykk.
  3. Hvis drikken er svært kullsyreholdig og har en stor boblestørrelse >1mm (vann, brus, cider), vil sensormodusen være mer ustabil ettersom de store boblene som stiger forstyrrer trykkmålingen

   Fyllnivå-nøyaktighet med en ideell drikkevare og ideell flow er brøkdeler av en millimeter. Hvis nivåmålingen påvirkes av andre faktorer, kan fyllenivåmålingen bli påvirket og det faktiske fyllenivået vil bli inkosekvent. Slike eksterne faktorer kan være (store) karboneringsbobler, strømning fra fyllerøret som påvirker trykkmålingen utført av CO2-røret, for høyt CO2 purgetrykk, etc.

   Etter hver purging og før fylleventilen åpner, gjør fylleren en referansetrykkmåling, derfor er det en 1,5 sekunders forsinkelse mellom purging og før fylleventilen åpner. Det kan være lurt å sjekke at dråper fra fyllerøret ikke dannes på tuppen av CO2-røret etter purging. Da påvirkes referansetrykkmålingen og fyllenivået vil ende opp feil. Det er en enkel løsning, bare sørg for at tuppen av CO2-røret er på samme nivå eller høyere enn tuppen av drikkerøret, slik at dråper fra drikkerøret faller ned og ikke fester seg til CO2-røret. CO2 røret er skråkuttet for å hindre slike dråper i å feste seg på tuppen.

   En annen test du kan gjøre er å sette et glass vann under påfyllingshodet mens CO2 er under trykk. Se etter bobler som kommer ut av CO2-røret. Hvis det gjør det, kontroller at purgetrykket er under 3psi. Hvis ikke, senk purgetrykket og sjekk igjen. Hvis purgetrykket er lavere enn 3psi, og det kommer ut bobler:Kontakt oss, da det kan hende du har en defekt renseventil.

#

 • Ustabilt fyllenivå i timermodus:
  1. Sjekk fattrykk/CO2-regulatoren. Stabilt fattrykk er nøkkelen til å ha et konsistent fyllenivå i timermodus. Hvis du justerer flow eller fattrykket må du programmere fyllenivået på nytt. Sørg for at slangen er primet med væske og at boksen/flasken er tom før programmering.

#

 • Fyllingsnivået i sensormodus er ikke lagret:
  1. Sensoren må registrere en væskehøyde på 25mm eller mer for å lagre fyllenivået.