# Tips og triks

# Hvordan sette opp CO2 purgetrykk

Duofilleren krever lavt CO2 trykk, maks 3psi/0,2bar. Ikke alle trykkregulator manometer har et skalaområde som er fint nok til å være sikker på at trykket er under 3 psi. Følg denne prosedyren og ditt CO2-trykk vil stilles inn perfekt:

  1. Still regulatoren til null. Vanligvis gjøres det ved å skru regulatoren mot klokken til gassen slutter å strømme.
  2. Trykk på Duofillerknappen for å starte purging. LED er blå mens purgingen pågår.
  3. Mens den purger, øk regulatortrykket til du hører CO2 begynner å strømme. CO2-purgingen skal knapt kunne høres.

Med langsom og jevn purging unngår en turbulens og sparer deg for CO2. Det er ingen poeng å kaste bort CO2 ved å bruke for høyt trykk. Når purging gjøres sakte, vil CO2 ikke blande seg med oksygenet, men sakte skyve det ut fra bunnen til toppen.

Hvis du er usikker på om det nåværende purgetrykket og varigheten er nok til å purge boksen eller flaskevolumet, kan du bruke en plastpose eller ballong for å måle purgevolumet.

# Finjustere fyllenivå i sensormodus

For å finjustere påfyllingsnivået i sensormodus kan du ganske enkelt flytte CO2-tuben opp eller ned. Hvis du flytter den for eksempel 1mm opp, vil fyllenivået flytte seg tilsvarende. Dette er fordi fyllenivået måles vha statisk trykk i boksen (trykk = væskehøyde over CO2 enden på røret). Ikke endre høyden på CO2-røret med mindre du har tenkt å endre fyllenivået.