drawing

Dette er en manual for G2 serie fyllere, Mono og Duofiller.

Duofiller Gen1 fyllere som er oppgradert med G2 oppgraderingskit har de samme funksjonene som G2 fyllere.

# Sikkerhet

For å kunne få mest ut av din filler er det viktig å følge disse instruksene nøye.

For barnets sikkerhet, ikke la delene være innen rekkevidde for barnet. La ikke små barn leke med folien, da det er fare for kveling. Filleren skal ikke brukes av mennesker med nedsatt fysisk, elelr mental kapasitet, eller for personer med mangelfull informasjon eller kunnskap, med mindre de passes på av en person med kunnskap om dette produktet. Barn burde holdes unna eller følges på med, for å forsikre at de blir holder unna produktet og ikke leker med delene.

Duofilleren skal kun brukes til sitt mente formål, i sikre/trygge omstendigheter. Sjekk at fylleren er i god stand før hvert bruk. Fylleren må være i en stående posisjon ved bruk. Bruk alltid dryppskål under fylleren.


drawing

Brukes kun i godt ventilerte områder, da fylleren bruker CO2 til purge gass, det kan det skape farlige situasjoner som kan føre til kvelning hvis det ikke er rikelig med ventilasjon.drawing

Bruk aldri fylleren med brennbare væsker. Aldri bruk med væsker som inneholder mer enn 30% alkohol. Bruk den kun til å fylle drikkevarer og rengjør kun med anbefalte rengjøringsmidler.


drawing

Duofiller blir normalt brukt til væske under trykk. Inspiser alltid slanger og koblinger for skade før bruk. Bruk kun originale koblinger og/eller tilbehør for å unngå lekkasje og/eller skader.

Bruk aldri mer trykk enn 1,4 bar (20 psi) og/eller væske som er over 65 °C. Utfør alltid alltid en lekkasjetest med rent, kaldt vann før hver gang den brukes.

Fjern trykket når du er ferdig med å bruke fylleren

drawing

Fylleren skal ikke installeres i et område hvor spyling eller vannsprut kan forekomme. Ikke spray den eller dynk den i vann. Det kan føre til skade på helse, liv, eller eiendeler.

drawing

Når du bruker fylleren med vaskemidler og/eller varm væske, bruk obligatorisk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller som et minimum.

drawing

Det kan være livstruende eller forårsake alvorlig skade på helse eller eiendom hvis du prøver å åpne, endre, fikse, eller på en annen måte tukler med duofilleren sin strømforsyningenhet. Hvis kablene er skadet, synlig, våte, eller viser andre tegn til skade, skal strømforsyningen kasseres. Sjekk alltid strømforsyningen og dets kabler før bruk. Som en generell sikkerhetsregel burde du koble fra strømmen når enheten ikke er i bruk.


Produsent:
Brewket AS
Dalavikvegen 93
5574 SKJOLD
Norge
post@brewket.no